โรงเรียนวัดกงตาก

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-400267

สุขภาพ การพัฒนาปัญหาทางการแพทย์เป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อโลก ไม่เพียงแต่สร้างตัวเขาเองและแก่นแท้ของเขาเท่านั้น แต่ยังสร้างหรือกลับคืนสู่สุขภาพของเขาเองด้วย โรเวียร์ การรักษาและบำรุงรักษาสุขภาพ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามหลักการของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และการมุ่งเน้นของบุคคลในธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ของชีวิตของเขา การสอนดังกล่าวเรียกว่าการควบคุมอาหาร ทุกวันนี้การคิดหาวิธีรักษาสุขภาพของมนุษย์นั้น แท้จริงแล้วเป็นการคิดถึงปรัชญาของการควบคุมอาหาร

ในปรัชญาของการแพทย์ มีการสร้างมุมมองมานานแล้ว ตามที่การรักษาที่เรียกว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งเป้าไปที่การกำจัดสาเหตุหลักของโรคใดๆ และไม่แสดงอาการเพียงอย่างเดียว หรือ อาการภายนอกอีกประการหนึ่ง แนวคิดของสุขภาพนั้นซับซ้อนมาก เพราะมันมีทั้งองค์ประกอบทางชีววิทยาและสังคมวัฒนธรรม สุขภาพ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยหลายประการ ที่อยู่อาศัย ระดับและคุณภาพชีวิต

พัฒนาการทางประสาทสัมผัส ทางอารมณ์และสติปัญญา ตำแหน่งชีวิต สุขภาพของผู้คนถูกกำหนดโดยบรรยากาศ ทางการเมืองทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม จริยธรรมและการเมืองที่มีอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่ง มันได้รับอิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ และพลังทางการเมืองที่ดุร้าย ก็ส่งผลกระทบในทางลบ หากไม่มีการพูดเกินจริง เราสามารถพูดได้ว่าการรักษาและส่งเสริมสุขภาพเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ

การพัฒนาสังคมสำหรับการแก้ปัญหาที่จำเป็นต้องพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพร่างกายของบุคคล เป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การเสริมสร้างจิตวิญญาณที่แข็งแรงของผู้คนโดยเฉพาะเยาวชน อีฟรอมม์เขียนว่าโดยปกติเราจะกึ่งหลับครึ่งตื่นและตื่นมา เพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังไม่ตื่นเพียงพอสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นงานเดียวที่มีความหมายสำหรับสิ่งมีชีวิต

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติคือ ผู้ที่ปลุกผู้คนให้ตื่นจากภวังค์ ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติคือผู้ที่ทำให้เขาหลับ ปราชญ์มีความปรารถนาที่จะปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นในกิจกรรมที่สำคัญ และผลลัพธ์ที่นี่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น วัฏจักรของกิจกรรมและความเฉื่อยในธรรมชาติ สังคม ชีวิตมนุษย์ จังหวะและรอบเป็นรูปแบบทั่วไป ฤดูร้อน-ฤดูหนาว อบอุ่น-เย็น กลางวัน-กลางคืน แสง-ความมืด วัฏจักรในทุกช่วงเวลาของเวลา และพื้นที่ส่งผลต่อชีวิตและกิจกรรมของบุคคล

สุขภาพ

การขึ้นและลงของอารมณ์ ความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงาน โดยวิธีการที่ความตื่นตัว และง่วงนอนของบุคคลนั้นเป็นวัฏจักร ผู้คนรู้มากเกี่ยวกับวัฏจักร แต่สาระสำคัญของพวกเขายังคงซ่อนเร้น จากจิตสำนึกของมนุษย์ ความรู้ของพวกเขาจะทำให้สามารถจัดการกระบวนการชีวิต ทั้งทางชีววิทยาและจิตใจ และด้วยเหตุนี้เพื่อรักษาและเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์ จากนั้นเขาจะสามารถใช้ความสามารถของเขาได้ดีขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง

ในคุณสมบัติทางสังคมและชีวภาพอย่างชาญฉลาดมากขึ้น เช่น ต่อการรบกวนของวัฏจักรจักรวาลตามธรรมชาติ และการละเมิดวัฏจักรธรรมชาติได้ก่อให้เกิดกระแสทั่วโลก ขึ้นมากแล้วปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ พลังของอารยธรรมมนุษย์ ความสามารถในการมีอิทธิพล ต่อเหตุการณ์วิวัฒนาการของดาวเคราะห์กำลังมีความสำคัญมาก เอ็นมอยซีฟโดยหลักการแล้วมันสามารถทำลายสถานการณ์ปัจจุบัน สถานะปัจจุบันของชีวมณฑล

ซึ่งเราจะเรียกว่าสมดุลตามเงื่อนไข แน่นอนว่าทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถทำลายชีวมณฑลได้อย่างสมบูรณ์ แต่ภายใต้อิทธิพลของมัน มันสามารถเคลื่อนเข้าสู่ระบอบสมดุลใหม่ได้ และจะเป็นอย่างไรนั้น เราไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้ในวันนี้ และเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีที่สำหรับมนุษย์ในชีวมณฑลใหม่นี้หรือไม่ ดังนั้น ปัญหาของการประเมินทางเลือกดังกล่าว สำหรับกิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่ละเมิดสภาวะสมดุลของมนุษยชาติ ในฐานะสปีชีส์ไม่ทำลาย

แต่ให้แน่ใจว่าการพัฒนาร่วมกันของมนุษย์ และชีวมณฑลมาก่อนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ไม่อาจตัดออกว่าภาพของอารยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลและนิเวศวิทยามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอุดมคติทางสุนทรียะในการประกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของมวลมนุษยชาติและชะตากรรมของมัน แนวความคิดทางปรัชญาตลอดจนแนวคิดทางศีลธรรม และจริยธรรมปรากฏอยู่เบื้องหน้า และอารยธรรมสมัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น

ซึ่งพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ทางจิตวิญญาณ ศีลธรรมและทางปัญญาของมนุษย์ ปรัชญาชี้ว่ามนุษยชาติกำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน เมื่อคนประเภทหนึ่ง โฮโมเซเปียนส์สิ้นสุดการดำรงอยู่และการพัฒนา และเงื่อนไขต่างๆถูกสร้างขึ้นสำหรับการก่อตัวของอีกประเภทหนึ่งคือโฮโม ซึ่งจะออกกำลังกาย การควบคุมตนเองทางศีลธรรม ดังนั้น ในสภาพปัจจุบันไม่เพียงแต่จำเป็นต้องศึกษาประเภทมนุษย์ที่มีอยู่ต่อไปเท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมพื้นฐานทางปัญญา

สำหรับการก่อตัวของมนุษย์แห่งอารยธรรมที่กำลังจะมา มีเหตุผลและมีสติมากขึ้น สุขภาพเผยให้เห็นทั้งศักยภาพตามธรรมชาติ ชีวภาพของมนุษย์และทรัพยากรทางจิต สรีรวิทยาและข้อมูลทางจิตวิญญาณ และทางปัญญาของเขา ในแนวคิดของสุขภาพ มีความหมายและความหมายมานุษยวิทยามากมาย และที่สำคัญที่สุดคือการพึ่งพาสุขภาพของมนุษย์ในจักรวาล ปรัชญาร่วมกับยาได้จัดการกับปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลากว่า 1 สหัสวรรษ

ความเข้าใจในเชิงปรัชญา และทางการแพทย์เกี่ยวกับแก่นแท้แห่งจักรวาลของสุขภาพ ของมนุษย์ในฐานะการศึกษาที่มีคุณค่า ช่วยให้เรายืนยันว่ามุมมองของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เป็นหลักการสำคัญของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก วันนี้ทั้งนักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์พูดถึงปัจจัยด้านจักรวาลของสุขภาพของมนุษย์ ข้อดีของการค้นพบการกำหนดจักรวาลนี้เป็นของนักคิด หากเราประเมินสุขภาพของบุคคลด้วยคำศัพท์เชิงปรัชญา

ปรากฏว่านี่คือความปรารถนา ในอิสรภาพในระดับต่างๆของเขาในร่างกาย เพื่อความเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทางร่างกาย ความรู้สึกของความแข็งแกร่งและพลังงาน ทางอารมณ์และความรู้สึก สู่อิสรภาพจากกิเลสตัณหาพื้นฐาน สภาวะอุเบกขาและความสงบ สู่อิสรภาพจากความซับซ้อนของอวิชชาและความเข้าใจผิด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจริงและความจริง

เบอร์เดียฟเขียนว่า แนวคิดเรื่องเสรีภาพเป็นหลักมากกว่าแนวคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบ เพราะไม่มีใครยอมรับความสมบูรณ์แบบที่ถูกบังคับและบังคับไม่ได้ ทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ต้องผ่านการทดสอบอิสรภาพ คำพูดของนักคิดนี้สอดคล้องกับความคิดของคุณมาร์กซ์ ความเจ็บป่วยคือชีวิตที่ถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของมัน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ไม่ตกเทรนด์ซัมเมอร์ 2021