โรงเรียนวัดกงตาก

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-400267

การตั้งครรภ์ อธิบายเกี่ยวกับสัปดาห์ที่ 23 ของการตั้งครรภ์มีอาการอย่างไร

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ ผ่านไป 23 สัปดาห์นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ ซึ่งห … Read more

โรคเครียดหลังบาดแผล อาการและสาเหตุของความผิดปกติ อธิบายได้ ดังนี้

โรคเครียดหลังบาดแผล ความผิดปกติของความเครียดหลังเกิดบาด … Read more